Kontakt


Adres korespondencji

KDK Sp. z o. o.
ul. Mokotowska 14
00-561 Warszawa

Telefon

tel. (22) 379 23 40
fax (22) 379 23 02

Dane spółki

KDK Sp. z o. o.
NIP: 5262837167, REGON: 140034252
KRS: 0000230249, Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie
Kapitał Zakładowy: 51.000,00 PLN
nr konta: 24 2490 0005 0000 4520 7828 7802