Gala Konkursu Polski Produkt Przyszłości

Klient

Klientem agencji przy projekcie była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. (Projekt realizowany był przy współpracy PARP z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.).
Misją PARP jest tworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki poprzez wspieranie innowacyjności i aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw oraz promocja przyjaznych środowisku form produkcji i konsumpcji. PARP dąży do przekształcenia się w kluczową instytucję odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców.

Nasze zadanie

Agencja odpowiadała za kompleksową organizację gali finałowej Konkursu Polski Produkt Przyszłości, która odbyła się 1 marca na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. Wydarzenie zgromadziło ponad 200 osób – laureatów zarówno 20-stej, jubileuszowej edycji Konkursu, jak i poprzednich edycji, członków kapituły konkursu wszystkich jego edycji oraz zaproszonych gości. Galę uświetniły wystąpienia gości specjalnych: Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Jarosława Gowina, Minister Przedsiębiorczości i Technologii Pani Jadwigi Emilewicz, Prezes PARP Pani Patrycji Klareckiej, Dyrektora NCBiR Pana Macieja Chorowskiego.

Realizacja

Zaaranżowaliśmy przestrzeń na Wydziale Fizyki PW, opracowaliśmy linię kreatywną Gali. Odpowiadaliśmy za produkcję materiałów promocyjnych i informacyjnych, upominków, przygotowanie prezentacji multimedialnej i filmów promocyjnych oraz obsługę PR wydarzenia. Agencja odpowiadała za całościową organizację, produkcję i koordynację event-u.

Realizacja: KDK Events (spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej Goodfellas Group)