Gala Polski Produkt Przyszłości 2019

Klient

Klientem agencji była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. (Projekt realizowany był przy współpracy PARP z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.). Misją PARP jest tworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki poprzez wspieranie innowacyjności i aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw oraz promocja przyjaznych środowisku form produkcji i konsumpcji. PARP dąży do przekształcenia się w kluczową instytucję odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców.

Nasze zadanie

Po raz kolejny klient obdarzył nas zaufaniem, dzięki czemu 12 lutego mieliśmy przyjemność zorganizować galę finałową XXI edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości, która odbyła się na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. Wydarzenie zgromadziło ponad 200 osób – laureatów tegorocznej edycji Konkursu, jego poprzednich edycji, członków kapituły konkursu oraz zaproszonych gości. Galę uświetniły wystąpienia gości specjalnych: Sekretarza stanu
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pana Piotra Dardzińskiego, Minister Przedsiębiorczości i Technologii Pani Jadwigi Emilewicz, Prezes PARP, Pani Małgorzaty Oleszczuk, Zastępcy Dyrektora NCBiR, Pana Aleksandra Nawrata. Patronat Honorowy nad galą objęli: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.

Realizacja

Zakres zadań obejmował m.in. aranżację przestrzeni Wydziału Fizyki (aula główna, wejście do budynku, strefa mediów i chill out), opracowanie linii kreatywnej Gali, produkcję materiałów promocyjnych i informacyjnych, upominków, przygotowanie prezentacji multimedialnej, realizację trzech filmów promocyjnych, oprawę artystyczną oraz obsługę PR wydarzenia. Agencja odpowiadała za całościową organizację, produkcję i koordynację event-u.

Realizacja: KDK Events (spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej Goodfellas Group)