Koncert Sylwii Grzeszczak w Sieradzu

Nasze zadanie

  • Kompleksowe przygotowanie, organizacja oraz obsługa koncertu
  • Stworzenie zabudowy scenicznej, nagłośnienie oraz oświetlenie
  • Wyposażenie sceny oraz garderób dla Sylwii Grzeszczak oraz jej zespołu
  • Wygrodzenie oraz zabezpieczenie terenu imprezy masowej
  • Nadzór nad koncertem, zespołem oraz uczestnikami w trakcie jego trwania
  • Liczba uczestników: 2500