Konferencja „Społeczeństwo obywatelskie: przestrzeń troski o dobro wspólne”