Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych

Klient

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych jest jednostką uczestniczącą w realizacji zadań, które wynikają z pełnienia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego roli Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oraz z pełnienia przez Samorząd Województwa Mazowieckiego roli Instytucji Pośredniczącej dla komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Nasze zadanie

Naszym zadaniem była kompleksowa organizacja 8 Forum Rozwoju Mazowsza, najważniejszego w województwie mazowieckim wydarzenia o charakterze warsztatowo-konferencyjnym, które odbyło się w dniach 25-26 października na Stadionie Legii w Warszawie. Gośćmi Forum byli m.in. Minister Cyfryzacji, Marszałek i Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydenci Miast a ponadto pracownicy korporacji, małych i średnich przedsiębiorstw i założycieli startup’ów.

Realizacja

Ponad 40 godzin montażowych, 2 studia debat, 1 strefa networkingowa, 13 godzin pełnych dyskusji, prezentacji, warsztatów i konsultacji. Ponad 80 prelegentów, przeszło 60 partnerów i wystawców i w końcu ponad 2 tys. uczestniczących w wydarzeniu na miejscu oraz w ramach transmisji na żywo. Forum zostało poprowadzone przez niezastąpiony duet – Agatę Konarską i Radosława Brzózkę. Do zadań agencji należało przygotowanie aplikacji mobilnej, która nie tylko pozwalała na personalizowanie informacji pod danego uczestnika ale umożliwiła wymianę informacji pomiędzy uczestnikami przy wykorzystaniu technologii zbliżeniowej NFC. Opracowaliśmy linię kreatywną konferencji i wszelkie materiały reklamowe (grafika + produkcja). Zagospodarowaliśmy prawie 2000 m2, na której nie zabrakło ekoładowarek, 4 odmiennie zaaranżowanych stref dla wystawców, trzech scen, dwóch studiów debat, dwóch stref transmisji na żywo oraz strefy chillout’u z przestrzeniami wydzielonymi akustycznie. Całość pozwoliła na stworzenie niecodziennej atmosfery sprzyjającej wymianie wiedzy, doświadczeń a także zaczerpnięcia inspiracji do realizacji projektów miejskich, biznesowych i edukacyjno-społecznych. Nie zabrakło również miejsca i czasu dla bardziej kuluarowych rozmów.