Spotkanie Kadry Zarządzającej

Klient

Bank Pekao S.A.

Nasze zadanie

W terminie 14-15 listopada mieliśmy okazję zorganizować dwudniową konferencję dla kluczowej kadry menadżerskiej Banku Pekao S.A. Spotkanie miało na celu podsumowanie wyników osiągniętych przez Departament Sprzedaży, a także omówienie dalszych planów.

Podczas części wieczornej spotkania, mającej na celu integrację uczestników spotkania odbył się występ Klubu Komediowego, a następnie DJ’a.

Drugi dzień wydarzenia rozpoczął się od motywacyjnego wykładu poprowadzonego przez Roberta Korzeniowskiego, a następnie uczestnicy podzielili się na grupy i wzięli udział w warsztatach. Spotkanie zakończyło się podsumowaniem i wyciągnięciem wniosków ze zrealizowanych warsztatów.

Realizacja

Zakres zadań obejmował kompleksowe przygotowanie i organizację wydarzenia. Odpowiadaliśmy za wybór lokalizacja, zapewnienie noclegów uczestników i cateringu, budowę scenografii, obsługę techniczną i multimedialną, występ Klubu Komediowego i DJ’a, oraz relację fotograficzną i video.