Spotkanie zarządu banku z inwestorami

Strategia Banku Pekao S.A. 2021-2024

Nasze zadanie

  • Zbudowanie mobilnego studio w siedzibie Klienta
  • Stworzenie dedykowanych boxów dla każdego z 11 prelegentów z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa w związku z COVID-19
  • Pełna oprawa graficzna wydarzenia
  • Kompleksowa realizacja wydarzenia, produkcja oraz reżyseria, transmisja na dedykowanych landing page