Strategia Banku Pekao S.A. 2021-2024

Organizacja konferencji

Nasze zadanie

  • Organizacja najważniejszego wydarzenia dla Banku Pekao S.A. w 2021 roku
  • Streaming dla ponad 4000 pracowników
  • Stworzenie kay visual i animowanej oprawy graficznej prezentacji prelegentów
  • Produkcja wydarzenia w studio z wykorzystaniem 4-ch niezależnych ekranów diodowych
  • Konferencja prasowa z sesją Q&A dla przedstawicieli mediów