Organizacja 15. Światowego Kongresu Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC)

DETAILED DESCRIPTION OF PROJECTS IMPLEMENTED AVALIABLE IN POLISH LANGUAGE