Organizacja 15. Światowego Kongresu Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC)

dla Krakowskiego Biura Festiwalowego

Klient

Klientem agencji było Krakowskie Biuro Festiwalowe – produkujące Kongres OWHC na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków. KBF to miejska instytucja kultury, powołana w związku z uzyskaniem przez Kraków tytułu Europejskiego Miasta Kultury roku 2000, która kontynuuje idee wywiedzione z pięcioletniego programu Kraków 2000, oparte na haśle: Myśl – Duchowość – Twórczość. Celem KBF jest wzbogacanie i rozwijanie oferty kulturalnej miasta poprzez łączenie potencjału państwowych i samorządowych instytucji kultury z możliwościami organizacji pozarządowych oraz lokalnych i międzynarodowych środowisk artystycznych i akademickich.

Nasze zadanie

W dniach 2-5 czerwca 2019 roku zorganizowaliśmy z Urzędem Miasta Krakowa i jego instytucjami, w tym z KBF, prestiżowy 15. Światowy Kongres Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC). Kongres tej organizacji po raz pierwszy odbywał się w tej części Europy. W wydarzeniu, które odbyło się w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie, wzięło udział ponad 400 uczestników z całego świata, w tym blisko 80 merów i burmistrzów z wszystkich kontynentów. Miasto Kraków jest członkiem Organizacji OWHC, podczas kongresu uzyskało tytuł do zasiadania w Radzie Dyrektorów Organizacji, a Prezydent Krakowa został wybrany na Prezydenta Organizacji na okres 2 lat.

Realizacja

Zakres zadań obejmował m.in. kompleksową realizację działań logistycznych, w tym transferów uczestników, rezerwacji biletów lotniczych, noclegów, prowadzenie internetowego systemu rejestracji z możliwością płatności on line; obsługę wydarzenia, w tym zapewnienie personelu w dniach od 31 maja do 7 czerwca dla działań organizacyjno-porządkowych przed, w trakcie i po Kongresie; realizację wydarzeń towarzyszących – wycieczek, site visits, strefy wystawienniczej na ICE Kraków, logistykę, aranżację hali namiotowej i catering podczas Ceremonii Zamknięcia Kongresu w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.