Promocja Sri Lanki

Klient

Biuro Rozwoju Turystyki Sri Lanki to agencja powstała przy Lankijskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, która jest odpowiedzialna za promocję Sri Lanki za granicą jako idealnego kierunku turystycznego. W ramach swoich działań BRTSL odwiedza inne kraje i promuje region na spotkaniach z branżą turystyczną.

Nasze zadanie

Zadaniem agencji była organizacja promocja Sri Lanki w Polsce i na Węgrzech wśród tour operatorów i biur turystycznych. Spotkania branżowe odbyły się w ramach tygodniowego RoadShow w trzech miastach – Warszawa, Kraków, Budapeszt.  Celem spotkań było ukazanie Sri Lanki z perspektywy ciekawej destynacji  turystycznej oraz nawiązanie relacji biznesowych pomiędzy uczestnikami eventów – w tym przedsiębiorcami ze strony lankijskiej. Wydarzenia w Warszawie i Krakowie odbyły się pod patronatem Jego Ekscelencja Tissa Wijeratne, Ambasadora Sri Lanki w Polsce.

Realizacja

Agencja była odpowiedzialna za kompleksowe zrealizowanie wydarzenia oraz rekrutację uczestników – łącznie ponad 200 tour operatorów. Promocja wzbogacona została dodatkowo o działania public relations. Łączenie w wydarzeniach uczestniczyło ponad 50 dziennikarzy. W ramach działań promocyjnych wygenerowanych zostało 206 publikacji w Polsce i na Węgrzech.