Cluster Garden Conference

Klient

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, której misją jest tworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki poprzez wspieranie innowacyjności i aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw oraz promocja przyjaznych środowisku form produkcji i konsumpcji. PARP dąży do przekształcenia się w kluczową instytucję odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców.

Nasze zadanie

Naszym zadaniem była kompleksowa organizacja konferencji Cluster Garden, która odbyła się w dniach 16-18 kwietnia w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie. Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach projektu ClusterFY i było skierowane do środowiska klastrowego. W wydarzeniu wzięli udział partnerzy projektu z Grecji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Rumunii, Słowacji i Szwecji. Prócz gości z zagranicy nie zabrakło przedstawicieli firm zrzeszonych w polskich klastrach, przedstawicieli administracji oraz osób zaangażowanych w rozwojów klastrów w Polsce. Łącznie prawie 150 uczestników.

Realizacja

Byliśmy odpowiedzialni nie tylko za logistykę tego wydarzenia ale również jego merytorykę. Stworzyliśmy program wydarzenia obejmujący trzy panele dyskusyjne oraz jedną sesję warsztatową. Zaangażowaliśmy ponad 20 panelistów w tym aż 6 ekspertów zagranicznych. Rozmawialiśmy nie tylko o historii klastrów w Polsce i Europie ale również o Inteligentnych Specjalizacjach a co za tym idzie o zmianach w strukturach klastrów i ich przyszłości w związku z czwartą rewolucją przemysłową. Drugiego dnia wydarzenia dla naszego klienta i dla partnerów projektu zorganizowaliśmy wizytę studyjną w ramach, której zaprezentowaliśmy (od kuchni) jedne z najprężniej rozwijających się firm będących członkami polskich klastrów. Odwiedziliśmy firmę VIGO System S.A. – światowego lidera w produkcji niechłodzonych, fotonowych Detektorów Podczerwieni (członek Mazowieckiego Klastra ICT), firmę Creotech Instruments S.A. – najszybciej rozwijającą się polską firmę działającą w sektorze kosmicznym, uczestniczącą w szeregu projektów kosmicznych realizowanych na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej (członek Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego oraz Polskiego Klastra Badań i Rozwoju Internetu Rzeczy w Lublinie) oraz firmę InPhoTech Sp. z o.o. – pracującą nad modelowaniem, produkcją, badaniami i rozwojem światłowodów specjalnych, innowacyjnych elementów światłowodowych i fotonicznych (członek Klastra Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów). Zwieńczeniem wydarzenia było kameralne zebranie Komitetu Sterującego, w którym udział wzięli partnerzy projektu.