Startuj z Mazowsza

Klient

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej. Zapewnia on skuteczną realizację zadań przypisanych marszałkowi województwa, zarządowi województwa oraz sejmikowi województwa przez dostarczanie najwyższej jakości usług publicznych, celowe i efektywne gospodarowanie powierzonymi środkami, tak aby maksymalizować wartość dla obywateli na terenie województwa. Samorząd województwa realizuje zadania w zakresie: promocji województwa i współpracy zagranicznej, rozwoju regionalnego.

Nasze zadanie

Samorząd Województwa Mazowieckiego, pod patronatem Marszałka Adama Struzika jako jednostka terytorialna, wspomaga działalność start-upów – nie tylko na terenie Warszawy, ale także na terenie całego województwa. Celem działania jest pomoc mieszkańcom, mającym pomysł na swój innowacyjny biznes, ale nie posiadają środków na jego realizację. Inwestycjom ma służyć Konkurs „Startuj z Mazowsza”, który upowszechnia dobre wzorce w zakresie gospodarki nowych technologii, buduje sieci między przedsiębiorcami, instytucjami biznesowymi, jednostkami naukowymi.

Realizacja

Zrealizowaliśmy konkurs „Startuj z Mazowsza”, którego celem było wyłonienie perspektywicznych start-upów z województwa mazowieckiego. Odpowiadaliśmy za rekrutację i prace Kapituły Konkursowej, działania promocyjne, stworzenie materiałów informacyjno-promocyjnych. Byliśmy również organizatorem cyklu wydarzeń towarzyszących konkursowi „Startuj z Mazowsza” m.in. Konferencji finałowej, podczas której zostały ogłoszone wyniki konkursu i nastąpiło uroczyste wręczenie nagród. Konferencja finałowa odbyła się  w dniu 23 maja w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie.