Walne zebranie członków SOOIPP

Nasze zadanie

  • Organizacja wlanego zebrania członków przy wykorzystaniu wirtualnej platformy
  • Zapewnienie odpowiedniej procedury realizacji
  • Stworzenie systemu głosowania
  • Wsparcie techniczne